Cung cấp tài khoản

Mình nhận đăng ký mới hoặc cung cấp tài khoản tôi đã tạo từ trước trên các hệ thống sau

Thông tin bạn nhận được bao gồm: tên đăng nhâp + mật khẩu

Bảo hành lần đăng nhập đầu tiên trong vòng 1 tuần ( hoặc có quy định riêng với một số acc đặc biệt được ghi chú trong bảng)

 

STT

Tài khoảnGiá/1AccSite
 1

Facebook

                        

- Facebook mới/ 2K

- Facebook > 6 tháng /  50k                      

- Facebook có > 4000 bạn bè / 50K

 
 2Gmail

- Gmail mới / 2k

- Gmail > 6 tháng / 50k

- Gmail > 12 tháng / 100K

- Gmail đã xác minh SMS / 10K

 
 3Zing

- Zing mới / 1k

- Zing > 6 tháng /3k

- Zing > 12 tháng /6k

 
 4

wykop

- wykop mới / 1k

http://www.wykop.pl
 5

Google Voice

- Google Voice / 100K

 
 6

50k

- acc mới / 1k

- acc > 6 tháng /10k

http://50k.vn
 7

Yahoo

- Yahoo/ 10k

 
 8

twitter

-twitter mới / 2k

-twitter xác minh SMS / 5k

-twitter > 6 tháng / 50k

 

 

 https://twitter.com


 

 9

linkedin

- linkedin/2k

https://www.linkedin.com

 

 10 Weibo - Weibo / 50K

 http://weibo.com

 11 URL - URL / 1k http://url.org
12Bộ TK Forum- 1 bộ 500 acc/ 50K- 500 Forum khác nhau